Du tror det når du ser det
En trønderlån utenfor det vanlige. Spa og gourmetkjøkken.
Minner som venter like ved bredden av elvenes dronning.

Velkommen til opplevelser som setter spor! 

Link