............................................................................

____________________________________________________________________

Hyllenget Gård eies av familien Tidemand og er en privat residens. Rikki og Otto Tidemand kjøpte eiendommen “Hyllenget” høsten 2005, og 10. november 2006 startet selve arbeidet. Hovedbygget er 42 meter langt, åtte meter bredt og ruver 12 meter til værs. I tillegg til hovedhuset finnes to andre bygg. Uthuset – inneholder møte- og konferanserom, avkoblingsrom med egen badeavdeling, samt sløye- og slakterom inkludert eget fryserom. Videre finnes garasjeanlegget med garasjeplasser, kontor og personalrom.

Hele huset er inspirert av trøndersk byggeskikk, selv om det har blitt langt større enn en ordinær trønderlån. Bakgrunnen for denne stilen er at byggherren ønsket en bygningsmasse mest mulig lik det vi finner andre steder i fylket. En rekke arkitekter ble engasjert for å løse utfordringene med Hyllenget, og det var Rolf Gaarde fra Levanger som til slutt kunne presentere den løsningen som familien var mest fornøyd med.

17. juni 2007 hadde Hyllenget Gård sine første gjester. Denne helga ble prakteiendommen innviet, og det passet fint at det var da en storlaks på 22 kg ble tatt. Den ble tatt på wobbler på valdet Sellæg ved Hyllenget.

Her er unike forhold for opplevelser av jakt, fiske og friluftsliv.